RSMH vill

att människor som mår psykiskt dåligt skall mötas med förståelse och respekt samt erhålla adekvat professionell hjälp tidigt och i tillräcklig omfattning. Vi är själva experter på våra egna upplevelser och vill därför ha inflytande över den egna behandlingen.

Stöd och möjlighet att påverka din situation

I RSMH:s lokalföreningar som finns i hela landet kan du lära känna andra människor med liknande erfarenheter och upptäcka att du inte är ensam. Du är välkommen att ta en pratstund över en fika, delta i utflykter, kurser och föreläsningar eller kanske engagera dig i själva föreningsarbetet.
 Läs gärna mer om RSMH på www.rsmh.se
 

RSMH - vägen tillbaka till ett rikare liv

RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, arbetar för att
människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka
till ett gott liv.

RSMH Hallands län

Kontakt:
c/o Nicke Nilsson
Renvägen 13
311 41 Falkenberg
Tel: 070-576 58 09
E-post: rsmh.halland@gmail.com