RSMH Kamratringen

är en förening för alla som är drabbade av psykisk ohälsa.
Vi erbjuder en social gemenskap och någon att prata med. En daglig kontakt där man kan få komma och känna sig behövd, även om man mår lite dåligt.

Din medverkan behövs!

Om vi är många i RSMH-föreningen kan vi utöva ett hårdare tryck på makthavarna.
Vi har större möjligheter att få resurser till vårt arbete och samverkan med kommun och region inom psykiatrin för brukarnas vård och omsorg.
Vi kan bli fler som kan medverka i vårt arbete för psykiskt funktionshindrade och fler som blir delaktiga i vårt kamratstöd.
Vi vill ta vara på det friska och ge möjlighet till en bra och fungerande livskvalité.
I vår förening kan Ni känna gemenskap med andra med psykisk ohälsa.

Ring Nicke Nilsson 070-576 58 09 för mer information