RSMH:s historia
Människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa har sedan 1967 organiserat sig inom RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Detta för att stödja varandra och gemensamt arbeta för förbättringar i den psykiatriska vården, samt i samhällets övriga stöd till människor med psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder. Även närstående och andra med intresse för dessa frågor och arbete är välkomna som våra medlemmar.